Assessorament professional per a conèixer els detalls de la reforma laboral

Assessorament professional per a conèixer els detalls de la reforma laboral

El 30 de desembre de 2021 va entrar en vigor la reforma laboral després de la seva publicació en el BOE, així que hi ha molts canvis sobre aquest tema. Per a conèixer-los i aplicar-los correctament, així com saber com pot afectar-lo en la seva empresa, el millor és tenir assessorament laboral de mà de professionals del sector.

Aquests, sens dubte, li poden proporcionar totes les claus i oferir-li orientació precisa per a poder gestionar el seu negoci sense cap problema.

Gràcies a un assessor laboral la seva empresa pot adaptar-se perfectament a la nova legislació. Cal recordar que, una vegada aprovada aquesta reforma, les corporacions tenen 90 dies per a fer-ho.


Quin és l’objectiu de la reforma laboral?


La finalitat d’aquesta reforma és obtenir un model amb més garanties i just per a tots. D’aquesta manera, pretén corregir la temporalitat excessiva i la destrucció d’ocupació; revertir els instruments que han dificultat que la negociació col·lectiva contribueixi a la millora de les condicions de treball sense que les empreses perdin elements de flexibilitat interna; i incorporar a la legislació ordinària els expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO). Aquests volen evitar els acomiadaments.


Els canvis i noves normatives


A continuació li mostrarem els canvis que hi ha hagut en aquesta reforma laboral:

1. Contractes temporals: el contracte per obra i servei desapareix i s’ha realitzat una redefinició dels de durada determinada. Ara, una vegada el treballador conclogui la seva tasca, haurà de ser recol·locat. Si no és així, s’extingeix el contracte i l’empleat rep una indemnització del 7%.

2. El contracte fix-discontinu: s’utilitza per a la realització de treballs estacionals. Per als empleats, se’ls reconeixerà l’antiguitat de la relació laboral i no únicament del període. És una mesura que afecta el sector turístic i agrari, principalment.

3. Contractes formatius: es pretén que els becaris no resultin explotats en els seus llocs i puguin ser contractats de manera fixa. Hi haurà dos tipus: Contracte de formació en alternança (per a compatibilitzar l’activitat laboral amb els estudis). Per a estudiants de fins a 30 anys, i durant un temps màxim de dos anys. La jornada laboral no podrà ser superior al 65% en el primer any i al 85% en el segon. Rebran una retribució adaptada al conveni que no podrà baixar del 60% el primer any i del 75% el segon. I el Contracte destinat a adquirir una pràctica professional adequada als nivells d’estudis (amb una durada màxima d’un any). La seva retribució en cap cas podrà ser inferior al SMI en proporció al temps de treball efectiu.

4. Subcontractació de serveis: l’objectiu és evitar l’abús de les empreses multiserveis. Amb aquesta mesura, si una empresa proveeix a una altra de personal, aquests quedaran acollits pel que reguli el conveni col·lectiu de cadascun d’aquests sectors.

5. Negociació col·lectiva i convenis col·lectius: es manté, d’aquesta manera, l’aplicació del conveni empresarial per sobre dels sectorials.

6. S’endureixen les sancions: en cas de no actuar correctament, les multes seran majors.

7. ERTO: referent als ERTO, s’ha realitzat alguna modificació, ja que hi haurà més facilitats de tramitació i aplicació per a les pimes. També hi haurà exoneracions en les cotitzacions a la Seguretat Social del 20%.

8. Creació del Mecanisme XARXA: igualment, s’ha creat el Mecanisme XARXA, que pretén reforçar el manteniment de l’ocupació en les empreses que sol·licitin mesures de reducció de jornada i suspensió dels contractes de treball.

Com veu, molts canvis que és necessari conèixer. Gràcies a l’assessorament laboral, és possible estar al dia, actuar sempre correctament i tenir major control de la situació.


Si necessita un assessor laboral, compti amb Asspe


Si vol saber com obtenir el millor assessorament laboral, contacti amb Asspe.

Oferim un servei integral en l’àmbit de les relacions laborals, totalment adaptat a l’empresa i les seves necessitats.

El nostre equip d’assessors laborals està al dia sobre les obligacions legals, així que no dubti a demanar-nos informació.