Consultar amb un assessor per a la declaració de la renda és determinant

Consultar amb un assessor per a la declaració de la renda és determinant

A vegades, es pot pensar que l’esborrany de la renda és l’adequat i, en confirmar-lo, caure en un greu error amb grans conseqüències econòmiques. Aquest succés, amb un assessor per a la declaració de la renda, no succeeix, ja que estudia cada cas i l’analitza perquè el contribuent no es vegi perjudicat en cap moment.

Gràcies a una assessoria per a tramitar la declaració de la renda, només s’inclouen les dades correctes, tant relacionades amb el patrimoni com amb els ingressos. D’aquesta manera, si és a retornar o a pagar, el resultat serà el més favorable i ajustat a la realitat, sense l’existència d’equivocacions.

Existeixen moltes situacions o canvis en la vida de cada persona que pot fer modificar cada any la seva declaració i aquests suposen, en molts casos, deduccions i un enorme estalvi fiscal. Així que ha de confiar en un assessor per a la declaració de la renda.


Per què tenir un assessor per a la declaració de la renda?


Hi ha diferents motius pels quals, comptar amb aquesta figura professional per a gestionar la declaració de la renda, és una necessitat.

A continuació li nomenem els més destacats:


1. Si realitza qualsevol activitat econòmica: la renda ha de recollir els rendiments, les despeses deduïbles, amortitzacions, etc.

2. Si ha canviat el seu habitatge habitual: especialment, si ha contractat una hipoteca.

3. Si està vivint en un lloc diferent al que treballa: si per motius laborals, ha hagut de canviar de residència, existeixen deduccions específiques.

4. Si ha venut algun immoble: s’ha de tenir en compte els beneficis o pèrdues durant la transacció.

5. Si està casat i té fills: hi ha pensions compensatòries al cónjugue i altres deduccions.

6. Si lloga un habitatge vacacional

7. Si paga quotes a sindicats, entre altres organitzacions


A més, segons la comunitat autònoma, pot haver-hi deduccions diferents. Per això, tenir al costat a una assessoria fiscal, experta en declaracions de renda, és vital.


Els assessors fiscals exerceixen grans funcions


Els assessors no sols duen a terme aquest tràmit anual de manera eficient i ràpida, sinó que realitzen moltes altres gestions d’igual importància i que han de fer-se correctament, sense contratemps associats.

És un professional que ajuda i aconsella als clients sobre cada procediment en particular, amb l’objectiu d’optimitzar la seva càrrega fiscal. Això sí, sempre dins del marc legal.

Referent a la declaració de la renda, les seves funcions són oferir la millor planificació fiscal, informar els clients i representar-los davant l’Administració Pública, triar l’opció més rendible i positiva per al contribuent i realitzar degudament tots els procediments documentals.

I, en relació a les seves altres funcions, són molt àmplies. Trobem oferir la màxima informació en tot moment a nivell fiscal, estudiar i triar les millors solucions davant problemes determinats, complir dins del termini i en la forma escaient les liquidacions tributàries, analitzar detalladament la normativa i actualitzar-se, identificar les diferents responsabilitats tributàries, conèixer els tributs locals i autonòmics, oferir el millor assessorament a l’hora de constituir i dissoldre una empresa, etc.

Són, en definitiva, grans tasques executades per experts en la matèria.


Assessoria a Sant Pere de Ribes


Tenir ajuda fiscal és el millor suport per a realitzar gestions de tota mena. Així que no dubti a tenir al seu costat a un assessor d’aquestes característiques.

ASSPE és una assessoria a Sant Pere de Ribes per a gestionar la declaració de la renda, completament professional i amb un servei personalitzat.

Contacti amb nosaltres i obtindrà una atenció a la seva mesura i concorde a les seves necessitats, tant per a gestionar la seva declaració de la renda com per a qualsevol altra documentació.

Estem a la seva total disposició.