La millor assessoria en herències a Sant Pere de Ribes

La millor assessoria en herències a Sant Pere de Ribes

Els tràmits que s’han de realitzar després de la defunció d’un ser estimat són molts i, fins i tot, complexos.

Per aquest motiu, tenir una assessoria per a herències a Sant Pere de Ribes és determinant, ja que li ofereix els millors serveis professionals en un moment tan dur a nivell personal.

En moltes ocasions una persona no sap com procedir, quins passos s’han de fer o quins són els terminis. Així que els assessors experts a tramitar herències són figures essencials.

En aquest post resoldrem alguns dubtes sobre aquest tema. Som una assessoria per a herències a Sant Pere de Ribes, amb grans professionals a la seva disposició, amb formació específica en aquest àmbit i capaços de brindar-li un assessorament personalitzat.


Què és una herència i quin és el procés per a tramitar-la?


Una herència és un acte jurídic, el qual la persona que mor dona o transmet els seus drets, béns i obligacions a altres individus. Aquests són denominats hereus.

Gestionar una herència ha d’executar-se de manera correcta i efectiva, amb la qual cosa és molt important tenir al costat a assessors experts en la matèria.

Existeixen diferents tràmits a realitzar durant el procés. Entre altres, destaquen el certificat de defunció, el certificat d’actes d’última voluntat i certificats d’assegurances de vida, el testament, la declaració dels hereus, l’inventari de béns i deutes, l’adjudicació de l’herència, el pagament d’impostos i el lliurament dels béns.

Com veu, moltes gestions necessàries que porten setmanes i que, amb la millor ajuda, s’executen sense incidents.

A continuació els hi expliquem amb més detalls:

1. Certificat de defunció: se sol·licita en el Registre Civil corresponent al domicili de la persona.

2. Certificats d’actes d’última voluntat: aquest certificat serveix per a acreditar si la persona havia atorgat testament i davant quin notari. Se sol·licita al Ministeri de Justícia.


3. Certificats d’assegurances: la finalitat d’aquest document és conèixer si s’havia subscrit alguna assegurança per defunció.

4. Testament: amb el certificat d’últimes voluntats, es pot saber si s’havia atorgat testament. En cas que existeixi, s’ha d’acudir a la notaria on es va realitzar i demanar una còpia autoritzada. Però si no hi hagués testament, ha de procedir-se a l’anomenada declaració d’hereus.


5. Inventari de béns i deutes: aquest ha de realitzar-se de manera rigorosa i amb detall, perquè no existeixin errors ni futurs conflictes entre les parts.

6. Adjudicació o partició de l’herència: és el repartiment dels béns, drets i deutes, definits en la fase d’inventari, entre els diferents hereus.


7. Pagament d’impostos: s’han d’abonar en un termini màxim de sis mesos des de la defunció, encara que pot sol·licitar-se una pròrroga. Aquests poden variar molt segons la comunitat autònoma, un altre motiu pel qual comptar amb experts assessors en herències.


L’assessorament professional és essencial


Com ha pogut verificar, hi ha molts detalls i matisos, igual que gestions a dur a terme durant tot el procés. I què dir que pot haver-hi moltes persones implicades. Per tant, en tots els casos, el millor és tenir els serveis en assessoria.


Assessors especialitzats a gestionar herències


A ASSPE comptem amb assessors de testaments a Sant Pere de Ribes, amb gran experiència en el sector, el suport del qual és vital.

Assessorem en tot el procés de gestió de la documentació necessària per a les herències, a més de gestionar la liquidació dels impostos, les plusvàlues i la inscripció al registre de la propietat dels béns i immobles transmesos. Li oferim un servei integral.

Contacti amb nosaltres i demani’ns informació, ens adaptem a les seves necessitats i requeriments.