Assessoria per a constituir una societat mercantil

Assessoria per a constituir una societat mercantil

Quan es tracta de crear una societat, tenir una assessoria mercantil al seu costat és clau, ja que s’encarrega de gestionar la documentació relacionada amb la seva constitució, des de la redacció dels Estatuts a realitzar l’alta de l’activitat fiscal, així com de disposar d’una orientació professional en tot moment.

Els assessors per a crear societats mercantils gestionen i realitzen tots els tràmits necessaris en el desenvolupament d’una empresa davant les administracions estatals, autonòmiques i locals.

Són una figura imprescindible que li acompanyen en aquest procés, oferint els millors consells sobre quina mena de societat li pot beneficiar més.

Què és una societat mercantil?

Una assessoria mercantil és la seva millor aliada per a constituir una societat, la qual té per objectiu la realització d’actes de comerç. És a dir, tota activitat econòmica amb ànim de lucre. En aquest sentit, es pot crear una relació entre els socis, on cadascun pot apartar els seus recursos i coneixements.

Trobem que les societats mercantils compten amb diferents característiques: entre altres, tenen una personalitat jurídica pròpia, posseeixen un domicili fiscal (el qual ha de respondre a les obligacions tributàries) i estan inscrites en els registres que es corresponguin amb una escriptura pública.

Existeixen diversos tipus de societats mercantils, depenent de l’organització de l’activitat econòmica a desenvolupar, la seva finalitat, la relació entre els socis, etc.

  1. Societat limitada: el seu capital inicial està dividit en participacions indivisibles, acumulables i a parts iguals entre els socis. L’import per a constituir-la pot ser menor de 3000 €.

  2. Societat Anònima: pot ser formada per un únic titular amb una aportació no inferior a 60.000 euros.

  3. Societat col·lectiva: és aquella els gestors directes de la qual han de respondre de manera personal als deutes socials. Els socis tenen dret a la gestió i control de l’empresa.

  4. Societat cooperativa: de caràcter social, els seus socis s’agrupen voluntàriament i existeix una gestió democràtica i igualitària d’aquesta. El capital és variable i no es necessita ni un mínim ni un màxim per a la seva constitució.

  5. Societat laboral: es caracteritza perquè els treballadors tenen la majoria del capital, el qual està distribuït de manera equitativa, així que existeix un maneig i gestió més responsable.

  6. Societat comanditària: en aquesta, no és obligatori que tots els socis s’encarreguin de la gestió de l’empresa. D’aquesta manera, es preveuen dos tipus de socis, els col·lectius, que responen dels deutes de manera il·limitada i gestionen l’empresa; i els comanditaris, la responsabilitat dels quals és limitada i no participen de la gestió.


Com pot comprovar, existeixen diferents opcions. És molt important saber triar quina és la millor alternativa, segons les necessitats de l’organització. Per això, s’ha de comptar amb el suport d’una assessoria especialitzada a crear societats mercantils.

Les assessories s’encarreguen de tots els tràmits legals i jurídics


Seleccionar correctament la millor societat mercantil, així com redactar els Estatuts, és determinant perquè aquesta es desenvolupi perfectament. Una assessoria ajuda a definir i constituir l’organització.

Gràcies als assessors especialitzats en aquesta matèria, no haurà de preocupar-se per res, ja que s’encarreguen de tramitar tota la documentació per a crear una societat mercantil, tant la relacionada amb la seva alta davant el Registre Mercantil, com davant Hisenda i la Seguretat Social.

Assessoria mercantil per a constituir societats


Confiï en la millor assessoria per a la creació de societats mercantils. A ASSPE li oferim un assessorament professional, completament personalitzat segons les necessitats de cada client i la seva idea de negoci. Oferim un acompanyament integral fins a obtenir el NIF definitiu i el seu registre davant l’administració.

Realitzem la millor valoració en cada operació societària, tant les relacionades amb la compravenda de societats, fusions d’empreses, escissions de societats, compravenda de participacions entre socis, canvis en els estatuts de constitucions de societats, etc.

Contacti amb nosaltres i els nostres assessors li brindaran una orientació a mesura.