CAT ESP ENG

ASSESSORIA SANT PERE DE RIBES


ASSPE és una empresa dedicada a l’assessorament i consultoria d’empreses, entitats i particulars, des de les vessants comptable, tributària, mercantil, laboral i jurídica.


spr01ASSPE va néixer l’any 1995 a Sant Pere de Ribes, i va ser constituïda per professionals amb una experiència molt consolidada en diferents branques. La nostra experiència i l'equip de persones que la forma ens han permès créixer dins i fora del nostre àmbit geogràfic.

El centre de la nostra activitat és el client, per tant, la nostra màxima és la qualitat i flexibilitat d’adaptació a les seves necessitats. Els nostres clients reben informació i consell de qualitat per una presa de decisions fonamentada i assessorada.

 


VALORS I QUALITATS RECONEGUTS PELS NOSTRES CLIENTS


"Sempre disponibles"

Els nostres clients reconeixen una alta disponibilitat i proximitat vers ells. “Sempre disponibles i amb ràpida capacitat de resposta”, va contestar un client a un altre quan li demanaren referències nostres. Aquest fet respon a la nostra filosofia: El centre de la nostra activitat és el client.


"Qualitat"

Presa de decisions fonamentada. Proporcionem als nostres clients informació de qualitat per una presa de decisions amb una base sòlida, assessorada i acompanyada.


"Assumpció de responsabilitats"

ASSPE assumeix i respon per les responsabilitats contretes amb els clients. La nostra màxima és contribuir a millorar la gestió econòmica i financera dels nostres clients, tant a nivell particular com empresarial, per tant, les nostres accions aniran en aquesta direcció.


"Segment de mercat/Àmbit geogràfic"

El nostre negoci principal són les PIMES i els emprenedors. El 70% del nostre negoci es concentra en el nostre àmbit geogràfic amb nucli al Penedès-Garraf; conseqüentment, coneixem bé els sectors claus de l’economia local (sector terciari –turisme, comerç al detall i altres activitats econòmiques lligades a la construcció).

INTERNACIONALITZACIÓ: La nostra comarca també destaca per la seva internacionalització; ASSPE ho ha sabut aprofitar i hem acumulat experiència en temes internacionals, tant a nivell intra com extra comunitari. Aquest fet ha potenciat el desenvolupament d’eines de gestió i comunicació amb el client a distància.


"Servei integral"

Gràcies al nostre recorregut i a l’equip humà que forma ASSPE li podem oferir un servei integral d’assessorament a nivell empresarial i particular; incloent les vessants fiscal, jurídica, comptable i laboral. Addicionalment, el nostre acompanyament pretén donar un valor afegit proporcionant idees per millorar la gestió i organització empresarial.