CAT ESP ENG


  A ASSPE estem al servei de Persones Físiques, Emprenedors, Societats, Projectes...


ELS NOSTRES SERVEIS  SOCIETARI/EMPRENEDORIA

Orientem al client en relació a la tipologia de societat que, per les característiques del negoci/socis/mercat, s’ajusta més a les seves necessitats. Les societats i projectes són entitats amb vida pròpia i com a ASSESSORS, estem atents a les seves dinàmiques interiors i exteriors per a poder assessorar en relació a la dimensió i estructura més adequada.

*ASSESSORAMENT MERCANTIL *CONSTITUCIONS *VALORACIONS *FUSSIONS *ESCISSIONS *VENDES *TRASPASSOS...


  COMPTABLE

Una comptabilitat clara, concisa, precisa i al dia, proporciona una informació clau per la gestió comercial, financera i fiscal de l’empresa. En som especialistes, mantenim contacte constant amb els nostres clients per analitzar l’evolució del negoci, proporcionant l’assessorament i consultoria que requereixi el client.

Oferim diferents possibilitats de serveis comptables: integrals, parcials, amb mòduls externs per a que vosaltres mateixos introduïu les dades... Consulti’ns i trobarem la modalitat que més s’ajusta al seu negoci.

*LLIBRES *COMPTES ANUALS *ANÀLISIS *FORMACIÓ...


  FISCAL

L’equip està format per fiscalistes altament formats que permeten que els nostres clients es descarreguin del seguiment de les obligacions fiscals. Addicionalment una gestió fiscal de qualitat i especialitzada pot comportar un estalvi important.

*IVA *IRPF *IMPOST DE SOCIETATS *DECLARACIONS RENDA *JURÍDIC-TRIBUTARI *TRANSMISSIONS PATRIMONIALS *SUCCESSIONS *HERÈNCIES *ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS *OPERACIONS SOCIETÀRIES *IMPOSTOS ESPECIALS *DECLARACIONS RECAPITULATIVES I ANUALS *INTRASTAT *INSPECCIONS D’HISENDA *RECURSOS...


  JURÍDIC

Donem servei a qualsevol aspecte jurídic que es pugui plantejar, suportat i assessorat pel nostre equip i si cal per col·laboradors especialitzats en cada matèria. (Advocat ASSPE: David Dichós)


  LABORAL

La gestió laboral de qualsevol empresa és un aspecte clau. Una bona gestió laboral evita conflictes laborals i contribueix a l’augment de l’eficiència, la gestió comercial i empresarial de qualsevol societat. Posem al seu abast la informació legislativa, els recursos tecnològics i serveis més moderns per tal que els tràmits siguin especialment àgils. (Graduada Social ASSPE: Montse Mestre)

*NÒMINES *SEGURETAT SOCIAL *CONTRACTES *ACOMIADAMENTS *AUTÒNOMS * RÈGIMS ESPECIALS (Treballadors de la llar, ...) *INSPECCIONS DE TREBALL *ASSESSORAMENT LABORAL *POLÍTIQUES INTERNES DE TREBALL...


  SERVEIS ADMINISTRATIUS

Realitzem qualsevol tipus de tramitació administrativa davant organismes oficials. S’inclouen tràmits en matèria municipal, urbanística, hereditària, de treball, de trànsit, etc.

*LLICÈNCIES D’OBERTURA *LEGALITZACIONS *RECURSOS *TRAMITACIÓ D’ESCRIPTURES *HERÈNCIES *TRÀMITS A TRÀNSIT (matriculacions, baixes, renovacions permisos de conduir, targetes de transport, etc.) *PERMISOS DE TREBALL *NIE *PERMISOS DE RESIDÈNCIA...