COMPTABILITAT

gestoria-comptable

Assessorament en els ingressos i despeses de l’activitat. Consultoria en les despeses que poden ser deduïbles i el risc d’inspecció per l’administració. Informació general de les factures emeses i rebudes. Duem a terme la comptabilitat de cada empresa adaptant-nos a les noves tecnologies.

Disposem d’eines d’última generació que ens permeten l’escàner dels documents i la seva comptabilitat de manera fàcil i fiable, així com l’exportació de la informació bancària a la comptabilitat de les societats. Aquestes eines ens ajuden a disposar de la informació actualitzada i poder comentar la situació de negoci amb els nostres clients, en tot moment.

comptabilitat-sant-pere-de-ribes