ASSESSORIA SANT PERE DE RIBES

ASSPE és una empresa dedicada a l’assessorament i consultoria d’empreses, entitats i particulars, des de les vessants comptable, tributària, mercantil, laboral i jurídica.

 

Som una assessoria nascuda el 1995 a Sant Pere de Ribes formada per la unió de diversos professionals del sector de consultoria i assessorament a PIME i autònoms.

Principalment donem servei a l’àrea metropolitana sud de Barcelona i al Garraf, tot i que les noves tecnologies fan que no existeixin distàncies ni fronteres fent possible treballar amb
tothom i sigui on sigui el lloc de l’activitat.

El principal teixit empresarial de la zona està relacionat en sector serveis de Turisme, Hostaleria, Comerç, Construcció i derivats, i sector immobiliari.

Ens caracteritza

  • La personalització dels serveis a cada client segons les seves necessitats.

 

  • La prioritat en la disponibilitat per fer un tracte el més proper i ràpid possible dels nostres clients, adaptant-nos al moment i a les necessitats de l’actualitat de la nostra societat.

 

  • La qualitat en la informació i en la gestió fonamentada per professionals i associacions especialitzades en el nostre del sector.

 

  • L’especialització en temes internacionals donada la internacionalitat destacada en la nostra comarca.

 

  • Servei integral donat per l’equip humà que forma ASSPE, per millorar sempre la gestió i l’organització tant a nivell empresarial com a nivell particular.
assessoria-laboral-fiscal-contable-sant-pere-de-ribes

VALORS I QUALITATS RECONEGUTS PELS NOSTRES CLIENTS

SEMPRE DISPONIBLES
Els nostres clients reconeixen una alta disponibilitat i proximitat vers ells. “Sempre disponibles i amb ràpida capacitat de resposta”, va contestar un client a un altre quan li demanaren referències nostres. Aquest fet respon a la nostra filosofia: El centre de la nostra activitat és el client.
QUALITAT
Presa de decisions fonamentada. Proporcionem als nostres clients informació de qualitat per una presa de decisions amb una base sòlida, assessorada i acompanyada.
ASSUMPCIÓ DE RESPONSABILITATS
ASSPE assumeix i respon per les responsabilitats contretes amb els clients. La nostra màxima és contribuir a millorar la gestió econòmica i financera dels nostres clients, tant a nivell particular com empresarial, per tant, les nostres accions aniran en aquesta direcció.
SEGMENT DE MERCAT/ÀMBIT GEOGRÀFIC
El nostre negoci principal són les PIMES i els emprenedors. El 70% del nostre negoci es concentra en el nostre àmbit geogràfic amb nucli al Penedès-Garraf; conseqüentment, coneixem bé els sectors claus de l’economia local. INTERNACIONALITZACIÓ: La nostra comarca també destaca per la seva internacionalització; ASSPE ho ha sabut aprofitar i hem acumulat experiència en temes internacionals, tant a nivell intra com extra comunitari. Aquest fet ha potenciat el desenvolupament d’eines de gestió i comunicació amb el client a distància.
SERVEI INTEGRAL
Gràcies al nostre recorregut i a l’equip humà que forma ASSPE li podem oferir un servei integral d’assessorament a nivell empresarial i particular; incloent les vessants fiscal, jurídica, comptable i laboral. Addicionalment, el nostre acompanyament pretén donar un valor afegit proporcionant idees per millorar la gestió i organització empresarial.
Previous
Next

professionals al seu servei

Josep Hernández Hernández

Director i Gerent


jhh@asspe.es

Rosa Maria Martí Raventós

Departament d’Administració

 

rosa@asspe.es

David Dichós Martí

Departament

Jurídic

 

david@asspe.es

Montse Mestre Casas

Departament Laboral

 

laboral@asspe.es

Gloria Sánchez Lucea

Departament Fiscal i Tributari

 

gloria@asspe.es

Josep Font de Arriba

Departament Fiscal i Tributari

 

font@asspe.es

Joan Galindo Moya

Departament Fiscal i Comptable

 

joan@asspe.es

Xavi Vilar Alcázar

Departament Fiscal i Comptable

 

xavi@asspe.es

Mercè Hugué Oliva

Departament Comptable

 

merce@asspe.es

Ascen Legarre Blasco

Departament  Comptable

 

ascen@asspe.es

Cristina Vega Garcia

Departament  Comptable

 

cristina@asspe.es

Laura Prego Abalo

Departament Comptable

 

laura@asspe.es

Ines Donoso Donoso

Responsable de manteniment de les instal·lacions