ÀMBIT EMPRESARIAL A EMPRESES I AUTÒNOMS

assessorament-gestoria

consultoria empresarial

Orientació al client en el desenvolupament de la seva idea de negoci. Creació del tipus d’empresa adient a les necessitats de l’activitat principal. Assessorament en les diverses opcions d’activitats i organització per dur-les a terme. Informació al respecte de les obligacions amb les administracions. Planificació a llarg termini.

comptabilitat

Assessorament en els ingressos i despeses de l’activitat. Consultoria en les despeses que poden ser deduïbles i el risc d’inspecció per l’administració. Informació general de les factures emeses i rebudes. Duem a terme la comptabilitat de cada empresa adaptant-nos a les noves tecnologies.

comptabilitat-sant-pere-de-ribes
gestor-fiscal-sant-pere-de-ribes

fiscalitat

Assessorem en les qüestions de fiscalitat segons el tipus de societat, proporcionant la informació necessària per poder atendre les obligacions de cada empresa. Assessorament en la millor pressa de decisions per optimitzar recursos. Confeccionem i realitzem les principals declaracions de les empreses i autònoms en tots els àmbits.

jurídic i legal

Disposem d’un equip d’advocacia i d’experts amb l’àmbit legal que ens permet assessorar els nostres clients en les seves necessitats. Posem a disposició del client l’assessorament necessari i en cas de judici podem arribar a representar-lo. Disposem de les eines adients per estar al dia de les novetats fiscals, laborals, legals i mercantils per oferir als nostres clients.

gestor-laboral-sant-pere-de-ribes

LABORAL

Oferim assessorament integral amb l’àmbit de relacions laborals adequat a les necessitats de l’empresa i l’activitat: Gestionem les nòmines, altes i baixes de Treballadors i controlem les pròrrogues i finalitzacions de contractes de personal. Donem assessorament en matèria de prevenció de Riscos i en situacions d’acomiadaments de personal i els assistim en les possibles conciliacions i judicis.

mercantil

Assessorament mercantil segons la tipologia de les societats. Constitucions societats segons les necessitats del client i la seva idea de negoci. Acompanyament fins a obtenir el NIF definitiu el seu registre. Valoració en operacions societàries diverses: compravenda de societats, fusions d’empreses, excisions de societats, compravenda de participacions entre socis,…