LABORAL

gestoria-laboral

Oferim assessorament integral amb l’àmbit de relacions laborals adequat a les necessitats de l’empresa i l’activitat. Gestionem les nòmines, altes i baixes de Treballadors i controlem les pròrrogues i finalitzacions de contractes de personal. Donem assessorament en matèria de prevenció de Riscos. Estem al dia de les obligacions legals necessàries per a cada empresa.

Assessorem els nostres clients en situacions d’acomiadaments de personal i els assistim en les possibles conciliacions i judicis. Gestionem els expedients d’ERTO’s i altres situacions de regulació de personal. Gestionem diversos tràmits amb el SEPE i Seguretat Social. Gestionem contractes d’empleades de la Llar.

contractes-laborals-sant-pere-ribes