GESTIONS A PARTICULARS

ASSESSORAMENT FINANCER I INVERSIONS

Busquem les millors opcions econòmiques pels nostres clients. L’assessorem abans de finalitzar l’any i fem la simulació de la seva propera declaració de la Renda/IRPF

DECLARACIÓ DE LA RENDA I PATRIMONI

Gestionem tot tipus de declaracions per persones residents i per NO residents.

GESTIONS HERÈNCIES

Assessorem en tot el procés de gestió de la documentació necessària per a les herències. Assessorem en la millor successió dels Béns del difunt. Gestionem la liquidació dels impostos de l’herència. Gestionem les plusvàlues i la inscripció al registre de la Propietat dels immobles transmesos.

CONTRACTES ENTRE PARTICULARS

Assessorem en els contractes personals, familiars i/o particulars.

GESTIONS AL REGISTRE DE LA PROPIETAT

Realitzem totes les gestions d’inscripció d’immobles, sol·licituds de notes simples de finques i qualsevol altra tramitació al registre que correspongui.

GESTIONS AMB L’ADMINISTRACIÓ

Realitzem tot tipus de gestió a l’administració que correspongui: presentació d’instàncies, sol·licituds d’ingressos indeguts, atenció requeriments, i d’altres. Fem gestions de liquidació de tributs, sancions, multes i notificacions. Realitzem declaracions amb l’agència tributària de Catalunya- impostos de la generalitat.

JUBILACIONS

Assessorem i gestionem prestacions de jubilacions i altres pensions a nivell personal.